Tarieven en vergoedingen

FysioWillem heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit wil zeggen dat als u een aanvullende fysiotherapieverzekering, u de behandelingen vergoed krijgt.
Let op de hoogte van het aantal vergoedde behandeling is verschillend. FysioWillem kan u hierin helpen door dit voor u te controleren.

Een zitting is ongeveer 30 min, dit is behandeling inclusief administratie.

Tarieven FysioWillem

Verrichting

Zitting Fysiotherapie
Zitting Fysiotherapie aan huis
Eenmaling Fysiotherapeutisch onderzoek
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Eenvoudige, korte rapporten
Gecompliceerde, Tijdrovende rapporten
Niet nagekomen afspraken (afmelden 24 uur voor de afspraak).

Tarief

€ 38,-
€ 47,5
€ 55,-
€ 15,-
€ 47,5
€ 47,5
€ 20,-
€ 50,-
€ 35,-

Vergoeding voor kinderen t/m 17 jaar

Voor kinderen (t/m 17j) geldt dat de vergoeding valt onder het basispakket. Dat betekent dat zij 9 behandelingen vergoed krijgen en daar indien nodig (dit beslist de therapeut) nog 9 extra vergoed krijgen.

Vergoeding voor mensen met een chronische indicatie

Voor mensen met een chronische indicatie geldt dat zij vanaf de 21ste behandeling alles vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Een chronische indicatie krijgt u vaak na een ingreep door een orthopeed. Denk hierbij aan een nieuwe knie, heup of voorste kruisband.

Bekijk de chronische lijst. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij FysioWillem of de zorgverzekeraar.