Klachtenregeling AVG

  • Overleg met uw behandelend fysiotherapeut/eigenaar
  • Een anonieme klacht indienen
  • De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut/eigenaar

Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

 

2. Een schriftelijke klacht indienen

Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door per post een anonieme klacht in te dienen. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:

  • De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
  • Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
  • Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat

U kunt uw klacht sturen naar:
FysioWillem
Lange Voren 33 5521DC Eersel

 

3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Indien uw klacht door middel van bovenstaande twee opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiënten folder (link naar: klik hier )